Max Caravan Logo
Avada Landing Product

Thetford Sanitærvæske, Aqua Kem poser Blå/Blue

Aqua Kem Sachets – tilsetningsmiddel i porsjonsposer til avfallstanken i mobile toaletter og som erstatter saneringsvesken.

Består av et vannløselig tørt pulver der man doserer en normaltank på 20 liter med en pose.

kr 197

15% Off

142 på lager

Tilleggsrabatt
Antall Rabatt Pris per stk
1 - 2 - kr 197
3 - 5 5% kr 186
6 + 10% kr 174

Kjøp mer, spar mer

Beskrivelse

Aqua Kem Sachets – tilsetningsmiddel i porsjonsposer til avfallstanken i mobile toaletter og som erstatter saneringsvesken. Består av et vannløselig tørt pulver der man doserer en normaltank på 20 liter med en pose.

Aqua Kem Sachets er et meget kraftig og effektivt sanitærmiddel for daglig bruk i avfallstanken. 

Porsjonene gir korrekt dosering hver gang, og de løser seg fullstendig opp i vann. De motvirker ubehagelige lukter, reduserer dannelsen av gass, beskytter bevegelige deler, holder avfallstanken ren og pen, samt stimulerer avfallsnedbrytingen så tanken blir enklere å tømme.

Inneholder 15 poser

 

Advarselsinformasjon for kjemiske produkter:

helsefare 50 etsende 50 miljofare 50

Fare! Inneholder: 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL. Posene må ikke åpnes og må ikke berøres med våte hender. Farlig ved svelging eller innånding. Irriterer huden. Gir alvorlige øyeskader. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke spis, røyk eller drikk ved bruk av produktet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart en lege. Samle opp spill. Inneholder EUCALYPTOL(470-82-6) Kan gi en alergisk reaksjon.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,53 kg
Produsent

Thetford

Datablad

Kunder som så på dette produktet, kjøpte også: